Սկիզբ -  Մեր մասին -  Կապ    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Մերչենդայզինգ խորհրդատվություն
 

Մեր կազմակերպությունն առաջարկում է համակարգված ծառայություններ, որոնք կօգնեն հստակեցնել առեւտրային հիմնական նպատակները, պլանավորել առեւտրի կազմակերպումը վաճառակետերում, բացահայտել առկա եւ հնարավոր բաշխման ուղիները, կազմակերպել ապրանքի վաճառքի խթանման միջոցառոււմները։

Մենք առաջարկում ենք `

Մանրածախ առևտրի աուդիտ
Բենչմարքինգ

Մերչենդայզինգ և խորհրդատվություն

Մերչենդայզինգի պլանավորում և կազմակերպում

Հանրախանութների, խանութների, սուպերմարկետների և հիպերմարկետների մերչենդայզինգ
Ապրանքների դասավորություն ըստ մերչենդայզինգի չափանիշների
Մերչենդայզինգի գծով այցելություններ և հետազոտություններ` օրական, շաբաթական և ամսեկան կտրվածքով

Թանգարանի մերչենդայզինգ

Թանգարանի վաճառակետի մերչենդայզինգ և ապրանքատեսականու պլանավորում

Մերչենդայզինգ գնահատում

Դարակաշարերի գնահատում eye tracking մեթոդի կիրառմամբ

Նորաձևության սեսողական մերչենդայզինգ և խորհրդատվություն

Տեսողական մերչենդայզինգ և վաճառակետի դիզայն
Վաճառակետի ցուցափեղկերի սեզոնային մերչենդայզինգ

Առցանց (Online) մերչենդայզինգ 

Էլեկտրոնային վաճառակետի մերչենդայզինգ  

Առեւտրային / մերչենդայզինգ ախտորոշում 

Գաղտնի գնորդ 24/7 և մերչենդայզինգ

Վաճառակետի գաղտնի գնորդ

Հեռախոսային գաղտնի գնորդ
Էլեկտրոնային գաղտնի գնորդ

Մերչենդայզինգի գծով դասընթացներ և սեմինարներ
Մերչենդայզինգի գծով դասախոսություններ և ներկայացումներ

 

 

  Սկիզբ -  Մեր մասին -  Կապ
                      Developed by Akademix Team  -  Webmaster  -   Akademix Team  2009 - All Rights Reserved